En marxa les obres de millora d'enllumenat als carrers M. Benlliure, Roses , Pirineus i Dr.Fleming

Porqueres ha iniciat les obres de renovació i millora de l’enllumenat existent a quatre carrers del veïnat de Les Pedreres, el més poblat del municipi i el que, per tant, disposa del major quadre elèctric. Precisament, la seva extensió fa que el pla integral de renovació de l’enllumenat de tot el nucli Les Pedreres es vagi executant per fases en funció de les necessitats i de la disponibilitat econòmica.

La fase actual comprèn un àmbit proper a la carretera de Camós que formen els carrers Pirineus, Roses i Doctor Fleming, Ramon Llull i Marià Benlliure. Són carrers que ja disposen de punts de  línies elèctriques amb els seus punts de llum però aquestes algunes es troben malmeses o amb defectes d’aïllaments i en d’altres fallen les fases. Una problemàtica que s’agreuja en episodis de pluges en què sovint es produeixen cortcircuits i salta la llum.

Amb tot, és necessari canviar el cablejat actual. Amb l’actuació, s’habilita una nova línia que connecta cadascuna de les lluminàries existents, es fa la instal·lació de cablejat de terra de coure nu de 35 mm² i es reconnecta als punts de llum. Les obres s’han contractat a l’empresa Riemar Projectes i instal·lacions SL per un preu d’adjudicació de 54.811,40 IVA inclòs i amb un termini d’execució de les obres de 5 setmanes.

En marxa les obres de millora d'enllumenat als carrers M. Benlliure, Roses , Pirineus i Dr.Fleming

En marxa les obres de millora d'enllumenat als carrers M. Benlliure, Roses , Pirineus i Dr.Fleming

Porqueres ha iniciat les obres de renovació i millora de l’enllumenat existent a quatre carrers del veïnat de Les Pedreres, el més poblat del municipi i el que, per tant, disposa del major quadre elèctric. Precisament, la seva extensió fa que el pla integral de renovació de l’enllumenat de tot el nucli Les Pedreres es vagi executant per fases en funció de les necessitats i de la disponibilitat econòmica.

La fase actual comprèn un àmbit proper a la carretera de Camós que formen els carrers Pirineus, Roses i Doctor Fleming, Ramon Llull i Marià Benlliure. Són carrers que ja disposen de punts de  línies elèctriques amb els seus punts de llum però aquestes algunes es troben malmeses o amb defectes d’aïllaments i en d’altres fallen les fases. Una problemàtica que s’agreuja en episodis de pluges en què sovint es produeixen cortcircuits i salta la llum.

Amb tot, és necessari canviar el cablejat actual. Amb l’actuació, s’habilita una nova línia que connecta cadascuna de les lluminàries existents, es fa la instal·lació de cablejat de terra de coure nu de 35 mm² i es reconnecta als punts de llum. Les obres s’han contractat a l’empresa Riemar Projectes i instal·lacions SL per un preu d’adjudicació de 54.811,40 IVA inclòs i amb un termini d’execució de les obres de 5 setmanes.