77a Travessia de l'Estany. Els reportatges. La recuperació de la prova garantint la seguretat
77a Travessia de l'Estany. Els reportatges. La recuperació de la prova garantint la seguretat

77a Travessia de l'Estany. Els reportatges. La recuperació de la prova garantint la seguretat